วัน/เดือน/ปี
สถานการณ์โรค
เปิออ่าน
01/12/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 47 วันที่ 01/12/60 report-icon1
24/11/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 46 วันที่ 24/11/60 report-icon1
16/11/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 45 วันที่ 16/11/60 report-icon1
09/11/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 44 วันที่ 09/11/60 report-icon1
02/11/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 43 วันที่ 02/11/60 report-icon1
27/10/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 42 วันที่ 12/10/60 report-icon1
19/10/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 41 วันที่ 12/10/60 report-icon1
12/10/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 40 วันที่ 12/10/60 report-icon1
05/10/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 39 วันที่ 05/10/60
report-icon1
29/09/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 38 วันที่ 29/09/60
report-icon1
21/0960
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 21/09/60
report-icon1 
14/09/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 36 วันที่ 14/09/60
report-icon1
07/09/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 35 วันที่ 07/09/60
report-icon1 
31/08/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 34 วันที่ 31/08/60
report-icon1
25/08/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 33 วันที่ 25/08/60 report-icon1
18/08/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 32 วันที่ 18/08/60
report-icon1
10/08/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 31 วันที่ 10/08/60
report-icon1
03/08/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 30 วันที่ 03/08/60
report-icon1
27/07/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 29 วันที่ 27/07/60 report-icon1
25/04/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 25/04/60 report-icon1
15/04/60 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 15/04/60 report-icon1
08/04/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 08/04/60
report-icon1
01/04/60
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 01/04/60
report-icon1

 

ที่มา : งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต